C#

C# Sayı Değişkenleri C Sharp Değişkenler

C# Sayı Değişkenleri

C Sharp değişken türleri nelerdir? C# dilinde sayı değişkeni nasıl tanımlanır? C# sayısal değerleri nasıl değişkende tutabiliriz? C# console uygulamasında değişkeni tanımlamayı ve değişkenleri kullanmayı göreceğiz. C# Değişkenler…

C# Sayısal Değişkenler:

C# programlama dilinde sayısal değerleri tanımlamak için kullanabileceğimiz farklı değişken türleri bulunmaktadır.

“byte” Kullanımı:
byte ile (0,…,255) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 1 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte byte tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 10 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 10 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“sbyte” Kullanımı:
sbyte ile (-128,…,127) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 1 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte sbyte tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene -25 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte -25 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“short” Kullanımı:
short ile (-32768,…,32767) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 2 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte short tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene -500 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte -500 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“ushort” Kullanımı:
ushort ile (0,…,65535) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 2 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte ushort tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 300 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 300 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“int” Kullanımı:
int ile (-2147483648,…,2147483647) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 4 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte int tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene -2500 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte -2500 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“uint” Kullanımı:
uint ile (0,…,4294967295) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 4 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte uint tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 1000 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 1000 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“long” Kullanımı:
long ile (-9223372036854775808,…,9223372036854775807) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 8 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte long tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene -45 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte -45 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“ulong” Kullanımı:
ulong ile (0,…,18446744073709551615) aralığındaki tam sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 8 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte ulong tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 120 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 120 yazan kısmı istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“float” Kullanımı:
float ile (±1.5*10-45,…,±3.4*1038) aralığındaki reel sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 4 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte float tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 90,10 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 90.10f kısmını (f sabittir) istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“double” Kullanımı:
double ile (±5.0*10-324,…,±1.7*10308) aralığındaki reel sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 8 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte double tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 115,50 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 115.50d kısmını (d sabittir) istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

“decimal” Kullanımı:
decimal ile (±1.5*10-28,…,±7.9*1028) aralığındaki reel sayılar değişkenlere tanımlanabilir. 16 bayt boyutunda veri tutarlar.

Yukarıdaki örnekte decimal tipinde sayi isimli bir değişken oluşturarak, değişkene 33,250 değerini tanımladık. Böylece sayi değişkeni matematiksel hesaplamalarda kullanılabilir. Örnekte 33.250m kısmını (m sabittir) istediğiniz şekilde değiştirerek kodu kullanabilirsiniz.

Harika, tüm sayı değişkenlerini tek tek incelemiş durumdayız. Sayısal değer taşıyan değişken tiplerinin arasında en yaygın kullanılan int (integer) tipidir. Elbette kullanacağımız sayının aralığını kapsayan herhangi bir değişken tipini kullanabiliriz. Örneğin; 230 değerini bir değişkene tanımlamak istediğimizde byte kullanabileceğimiz gibi, int kullanmamızda gayet uygun olacaktır.

Belirtildiği üzere tüm değişken türleri belirli aralıktaki sayıları kapsamaktadır. Her değişken tipinin alabileceği minimum ve maksimum değerler bulunur. Bu değerleri C# uygulaması içerisinde görmemiz mümkündür. Bunun için minvalue ve maxvalue özellikleri kullanılır. Örneğin; short tipinin alabileceği minimum değeri (short.MinValue) ve maksimum değeri (short.MaxValue) kodunu kullanarak görebiliriz.

Örnek Uygulama:
Console ekranında tüm sayı değişkenlerinin alabileceği minimum ve maksimum değerleri ekrana yazdıralım. Satır başında değişken tipi, hemen yanında minimum değeri ve onun yanında da maksimum değeri yazsın. Her değişken tipi ayrı satırlarda (alt alta) olsun. Enter tuşuna basıldığında program kapansın.

C# Sayı Değişkenleri

Örneğin Ekran Görüntüsü:

Resimde görüldüğü üzere örnek kodlarımız sorunsuz çalışmaktadır. Kodlarımızı kısaca açıklayacak olursak; ekrana veri yazdırmak ve sonrasında alt satıra geçebilmek için Console.WriteLine(); kodunu kullandık. Parantez içerisinde ekrana yazdırılacak olanları belirtiyoruz. Düz bir yazı olduğu için byte: yazısını ” ” tırnak içerisinde yazdık. Yanına değişken yazdırabilmek için + artı koyduk. Sonrasına byte tipinin minimum değerini göstermek amacıyla byte.MinValue kodunu yazdık. Yine + artı ekledik ve ” ” tırnak içerisine boşluk bıraktık (görsel amaçlıdır) Tekrar + artı ekleyerek byte.MinValue kodu ile byte tipinin maksimum değerini çağırdık. Tüm değişken tiplerimiz için aynı işlemi uyguladıktan sonra Console.ReadLine(); kodu ile Enter tuşuna basıldığında program kapansın komutunu verdik.

İşte bu kadar! Bu dersimizde C# programlama dilindeki sayısal değişkenler nelerdir ve nasıl değişken tanımlanır konularını detaylı şekilde öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere, başarılar.

+1000 Abone Arasına Katılmak İster misin?

Yeni yazıları kaçırmamak için mail sistemimize abone olabilirsiniz.

Abonelik İçin Teşekkürler!

Hata Var! Daha Sonra Deneyebilirsiniz!

One Response

  1. hakan

Yorum Yap